حرف هایی از جنس آرامش در دفتر خاطراتم نوشتم رفیق زیباست ، معلم دفتر را دید و گفت این رویاست %گفتم ای معلم از نوازش رفیق چه میدانی ، گفت در عالم رفاقت رفیق همیشه %تنهاست% http://ey-doost.mihanblog.com 2018-10-22T10:17:24+01:00 text/html 2014-09-24T18:37:51+01:00 ey-doost.mihanblog.com s_nader ♥نوشته های دلتنگیه من♥((عبـــــــــادت)) http://ey-doost.mihanblog.com/post/47 <IMG style="WIDTH: 520px; HEIGHT: 292px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/359/1074531/asd.jpg" width=527 height=292> text/html 2014-09-16T17:17:45+01:00 ey-doost.mihanblog.com s_nader ♥نوشته های دلتنگیه من♥((حجـــــــــاب)) http://ey-doost.mihanblog.com/post/45 <P><IMG style="WIDTH: 515px; HEIGHT: 275px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/359/1074531/az.jpg" width=521 height=250></P> <P><FONT size=3>«</FONT><SPAN style="COLOR: rgb(51,153,0)"><FONT size=3>وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ...</FONT><FONT color=#000000 size=3>[نور/۳۱]»</FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="COLOR: rgb(51,153,0)"><FONT color=#000000 size=3>«<SPAN style="COLOR: rgb(51,153,0)">قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى‏ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما یَصْنَعُونَ</SPAN>؛[نور/۳۰]</FONT></SPAN><SPAN style="COLOR: rgb(51,153,0)"><FONT color=#000000 size=3>&nbsp;</P></FONT></SPAN> text/html 2014-08-08T14:43:04+01:00 ey-doost.mihanblog.com s_nader ♥نوشته های دلتنگیه من♥((شکـــــــــر کردن)) http://ey-doost.mihanblog.com/post/44 <IMG style="WIDTH: 514px; HEIGHT: 287px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/359/1074531/Islamicom.jpg" width=2235 height=1550><BR><BR><STRONG><FONT size=3>وَ قَلِیلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ (13سبا)</FONT></STRONG> text/html 2014-02-16T22:54:13+01:00 ey-doost.mihanblog.com s_nader ♥نوشته های دلتنگیه من♥((تنهایی 1)) http://ey-doost.mihanblog.com/post/43 <IMG style="WIDTH: 517px; HEIGHT: 314px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/359/1074531/nade.jpg" width=745 height=562><BR><BR><FONT size=3><STRONG>از کنار <FONT color=#3333ff>تنهایی</FONT> من که میگذری گوشهایت را بگیر، اینجا <FONT color=#ff0000>سکوت</FONT> آدم را کر میکند...%</STRONG></FONT> text/html 2013-10-15T08:29:23+01:00 ey-doost.mihanblog.com s_nader ♥نوشته های دلتنگیه من♥((قلب شکسته)) http://ey-doost.mihanblog.com/post/42 <IMG style="WIDTH: 519px; HEIGHT: 316px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://static.mihanblog.com//public/user_data/user_files/359/1074531/qalb.jpg" width=1174 height=753><BR><BR><FONT size=3><STRONG><FONT color=#009900>خدایا </FONT>تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه داری ، <FONT color=#ff0000>شکسته قلب</FONT> من جانا به عهد خود وفا کن...%</STRONG></FONT> text/html 2013-09-04T07:15:41+01:00 ey-doost.mihanblog.com s_nader ♥نوشته های دلتنگیه من♥((خرمشهر)) http://ey-doost.mihanblog.com/post/41 <IMG style="WIDTH: 513px; HEIGHT: 319px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com137830916404441.jpg" width=477 height=337> text/html 2013-07-28T00:45:07+01:00 ey-doost.mihanblog.com s_nader ♥نوشته های دلتنگیه من♥((یا رب)) http://ey-doost.mihanblog.com/post/38 <IMG style="WIDTH: 518px; HEIGHT: 318px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com137494643412661.jpg" width=1104 height=851><BR><BR><STRONG><FONT size=3>فزت و رب الکعبه...%<BR></FONT></STRONG> text/html 2013-07-01T17:10:31+01:00 ey-doost.mihanblog.com s_nader ♥نوشته های دلتنگیه من♥((غروب)) http://ey-doost.mihanblog.com/post/37 <IMG style="WIDTH: 521px; HEIGHT: 317px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com137272871341991.jpg" width=1018 height=615><BR><BR><STRONG><FONT size=3>کاش همیشه <FONT color=#009900>جمعه</FONT> بود ، تا <FONT color=#ff0000>دلتنگ</FONT>ی هایم را گردن <FONT color=#ff0000>غروب</FONT>ش می انداختم...%<BR></FONT></STRONG> text/html 2013-05-28T16:46:15+01:00 ey-doost.mihanblog.com s_nader ♥نوشته های دلتنگیه من♥((محبت)) http://ey-doost.mihanblog.com/post/36 <P><IMG style="WIDTH: 518px; HEIGHT: 327px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://azadupload.com/uploads/server-3-92/azadupload.com136979020137351.jpg" width=1084 height=825><BR><BR><STRONG><FONT size=3>قلب من به تیغ کسانی زخم برداشت ، که از آنها انتظار <FONT color=#3366ff>محبت</FONT> داشتم ، نه <FONT color=#ff0000>فراموشی</FONT>...%</FONT></STRONG></P> text/html 2013-04-28T15:10:47+01:00 ey-doost.mihanblog.com s_nader ♥نوشته های دلتنگیه من♥((Love)) http://ey-doost.mihanblog.com/post/35 <IMG style="WIDTH: 518px; HEIGHT: 322px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://azadupload.com/uploads/server-10-91/13671800140321.jpg" width=953 height=553><BR><BR><STRONG><FONT size=3><FONT color=#ff0000>عشق</FONT> آن نیس که کنارش باشی،<FONT color=#3366ff>عشق</FONT> آن است که به بیادش باشی...%<BR></FONT></STRONG> text/html 2013-04-10T15:26:03+01:00 ey-doost.mihanblog.com s_nader ♥نوشته های دلتنگیه من♥((یا زهرا)) http://ey-doost.mihanblog.com/post/34 <IMG style="WIDTH: 521px; HEIGHT: 308px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://azadupload.com/uploads/server-10-91/136562547857821.jpg" width=778 height=384><BR><BR><STRONG><FONT size=3>یوسف اگر برای پدر درد آفرید،<FONT color=#009900> زهرا(س)</FONT>شکست و درد پدر را به جان خرید...%</FONT></STRONG><BR><FONT color=#ff0000><STRONG><FONT size=3>لبیک یا زهرا(س)</FONT></STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT>&nbsp;<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; text/html 2013-04-03T08:47:50+01:00 ey-doost.mihanblog.com s_nader ♥نوشته های دلتنگیه من♥((Red_Flower)) http://ey-doost.mihanblog.com/post/33 <P><IMG style="WIDTH: 521px; HEIGHT: 320px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://azadupload.com/uploads/server-10-91/136499678639121.jpg" width=481 height=290><BR><BR><STRONG><FONT size=3>قاصدک پیک سحر را به <FONT color=#ff0000>گل سرخ</FONT> رساند، تا بداند نفسی هست که یادش بکند...%<BR></FONT></STRONG></P> text/html 2013-03-03T16:40:31+01:00 ey-doost.mihanblog.com s_nader ♥نوشته های دلتنگیه من♥((شاپرک)) http://ey-doost.mihanblog.com/post/32 <P><IMG style="WIDTH: 520px; HEIGHT: 325px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://azadupload.com/uploads/server-10-91/136234706102941.jpg" width=1004 height=598><BR><BR><STRONG><FONT size=3>اگه یه روز یه <FONT color=#cc33cc>شاپرک</FONT> ، تو خونتون کشید سرک...<BR>یه خورده یاد من بیفت ، نگو ولش کن به درک...%</FONT></STRONG></P> text/html 2013-02-23T17:47:59+01:00 ey-doost.mihanblog.com s_nader ♥نوشته های دلتنگیه من♥((شیشه)) http://ey-doost.mihanblog.com/post/31 <IMG style="WIDTH: 519px; HEIGHT: 314px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://azadupload.com/uploads/server-10-91/136165961520911.jpg" width=679 height=427><BR><BR><STRONG><FONT size=3>قدر آن <FONT color=#3333ff>شیشه </FONT>بدانیم که هست،نه در آن موقع که افتاد و <FONT color=#ff0000>شکست</FONT>...%<BR></FONT></STRONG> text/html 2013-02-14T07:07:04+01:00 ey-doost.mihanblog.com s_nader ♥نوشته های دلتنگیه من♥((مادر)) http://ey-doost.mihanblog.com/post/30 <IMG style="WIDTH: 517px; HEIGHT: 278px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://azadupload.com/uploads/server-10-91/136084352968651.png" width=1808 height=893>&nbsp; <BR>